แม้ว่าคิวจองผ่านเว็บจะเต็มแล้วแต่ลูกค้ายังสามารถโทรมาเช็คคิวกับทางร้านได้นะคะ (Tel. 020428385)

Selection: staff

สำหรับลูกค้าใหม่
2023/12/08〜2023/12/19
2023/12/08〜2023/12/14
日時  
08
(Fri)
09
(Sat)
10
(Sun)
11
(Mon)
12
(Tue)
13
(Wed)
14
(Thu)
15
(Fri)
16
(Sat)
17
(Sun)
18
(Mon)
19
(Tue)
10:00 × × × × × × × × ×
10:15 × × × × × × × × ×
10:30 × × × × × × ×
10:45 × × × × × × × ×
11:00 × × × × × × × ×
11:15 × × × × × × × ×
11:30 × × × × × × ×
11:45 × × × × × × ×
12:00 × × × × × × ×
12:15 × × × × × × ×
12:30 × × × ×
12:45 × × × ×
13:00 × × × ×
13:15 × × × × × ×
13:30 × × × × × ×
13:45 × × × × × ×
14:00 × × × × ×
14:15 × × × × ×
14:30 × × × × ×
14:45 × × × × ×
15:00 × × × ×
15:15 × × × ×
15:30 × × ×
15:45 × × ×
16:00 × × ×
16:15 × × ×
16:30 × × ×
16:45 × × ×
17:00 × × ×
17:15 × × ×
17:30 × × ×
17:45 × × × × × × × × × × ×
18:00 × × × × × × × × × × ×
18:15 × × × × × × × × × × ×
18:30 × × × × × × × × × × ×
18:45 × × × × × × × × × × ×
19:00 × × × × × × × × × × ×
19:15 × × × × × × × × × × ×
19:30
19:45
2023/12/08〜2023/12/19