แม้ว่าคิวจองผ่านเว็บจะเต็มแล้วแต่ลูกค้ายังสามารถโทรมาเช็คคิวกับทางร้านได้นะคะ (Tel. 020428385)

Selection: staff

ก้อย (Goi)
2023/12/03〜2023/12/14
2023/12/03〜2023/12/09
日時  
03
(Sun)
04
(Mon)
05
(Tue)
06
(Wed)
07
(Thu)
08
(Fri)
09
(Sat)
10
(Sun)
11
(Mon)
12
(Tue)
13
(Wed)
14
(Thu)
2023/12/03〜2023/12/14